30 de ani de încredere și experiență!

Descărcător la supratensiune – Modele de protecții

05/06/2024
Electric Casa Administrare
Descărcător la supratensiune – Modele de protecții

Statisticile instituțiilor de specialitate arată că peste 70% dintre incendiile produse la clădirile administrative și rezidențiale au cauze de natură electrică! Echipati instalațiile electrice cu dispozitive de protecție pentru a preveni sau limita supratensiunile din retelele electrice.

De ce trebuie să ne protejăm de supratensiuni

În ultimii ani, protejarea împotriva supratensiunilor a devenit o necesitate din cauza utilizării tot mai răspândite a echipamentelor electronice, foarte sensibile “prin natura lor” la supratensiuni. Toți acești consumatori, de la centrale termice, aparate de aer condiționat și până la televizoare, calculatoare, aparatură HI-FI, etc., sunt afectați - de la avarie până la distrugerea lor - de către fluctuațiile de tensiune din rețeaua electrică.

Descărcătorul la supratensiune este un dispozitiv care are rolul de a limita sau de a elimina supratensiunile din rețelele electrice care pot apărea în timpul descărcărilor atmosferice.

Ce sunt protecțiile la supratensiune și cum funcționează?

Protecțiile la supratensiune sunt dispozitive care se conectează la rețeaua electrică și la echipamentele care trebuie protejate. Funcția lor principală este de a detecta supratensiunile și de a le devia sau de a le reduce la valori sigure, astfel încât să nu afecteze instalațiile electrice. Dispozitivele de protecție la supratensiune, fie că sunt din gama descărcătoarelor SPD, fie că fac parte din categoria descărcătoarelor DC/PV, pot fi de mai multe tipuri, în funcție de nivelul de protecție pe care îl oferă și de locul unde se instalează.

Principalele tipuri de protecții la supratensiune sunt:

1. Protecții la supratensiune de tip 1

Acestea sunt protecții care se instalează la intrarea în clădire, în punctul de legătură între rețeaua de distribuție și rețeaua de utilizator, de regulă în tablourile electrice sau distribuitoarele principale. Rolul lor este de a devia curentul de supratensiune generat de trăsnete sau de comutații de mare putere, care pot afecta rețeaua de utilizator.

Protecțiile la supratensiune de tip 1 pot fi numite și descărcătoare SPD sau SPD 1, deoarece sunt specializate pentru supratensiunile de origine atmosferică. Acestea sunt dispozitive robuste, care pot suporta curenți mari, dar care nu pot elimina complet supratensiunile. De aceea, ele trebuie completate cu alte tipuri de astfel de echipamente pentru a asigura o protecție eficientă.

2. Protecții la supratensiune de tip 2

Aceste componente, denumite și SPD 2, sunt protecții principale care se instalează în aval față de protecțiile SPD 1, la tabloul electric secundar al clădirii, în punctul de distribuție a energiei electrice către diferitele circuite și echipamente. Rolul lor este de a reduce supratensiunile care au trecut de protecțiile la supratensiune de tip 1 sau care au fost generate în interiorul rețelei de utilizator.

Protecțiile la supratensiune de tip SPD 2 pot fi numite și limitatoare de supratensiune, deoarece sunt dispozitive care pot limita tensiunea la un nivel admisibil pentru echipamentele electrice. Acestea sunt dispozitive sensibile, care pot reacționa rapid la supratensiuni, dar care nu pot suporta curenți foarte mari. De aceea, ele trebuie protejate de supracurenți, folosind disjunctoare sau siguranțe automate.

3. Protecții la supratensiune de tip 3

Acestea sunt echipamente care se instalează în rețeaua electrică chiar înainte de punctele terminale de utilizare a energiei electrice, în apropierea echipamentelor care trebuie protejate. Rolul lor este de a elimina supratensiunile reziduale care au trecut de protecțiile la supratensiune de tip SPD 1 și de tip SPD 2 sau care au fost generate în circuitele secundare.

Protecțiile la supratensiune de tip 3 sau filtrele de supratensiune sunt dispozitive care pot filtra perturbațiile din rețeaua electrică. Acestea sunt dispozitive mai fine, care pot proteja echipamentele sensibile, cum ar fi calculatoarele, televizoarele, electrocasnicele etc. și trebuie instalate cât mai aproape de echipamentele protejate.

Pentru a asigura o protecție optimă a instalațiilor electrice de supratensiuni, este recomandat să se utilizeze o combinație de protecții la supratensiune de tip 1, de tip 2 și de tip 3, în funcție de nivelul de expunere la supratensiuni și de sensibilitatea echipamentelor protejate. De asemenea, este important să se respecte normele și recomandările privind selecția și instalarea protecțiilor la supratensiune, pentru a evita erorile sau defecțiunile care pot compromite eficiența și siguranța acestora.

Protecții la supratensiune în domeniul aplicațiilor fotovoltaice

În cazul aplicațiilor fotovoltaice, se pot folosi protecții la supratensiune din gama descărcătoarelor DC/PV care au rolul de a proteja invertoarele și echipamentele auxiliare ale unui sistem de producere a energiei solare, împotriva trăsnetelor / descărcărilor electrice. Acestea se vor instala cât mai aproape posibil de panourile fotovoltaice expuse la intemperii.

unul dintre cele mai utilizate dispozitive de protectie la supratensiune in cazul sistemelor de instalatii echipate cu panouri fotovoltaice este descărcătorul la supratensiune fotovoltaic Finder


În continuare, vom discuta mai detaliat despre modul în care funcționează un descărcător la supratensiuni atmosferice SPD.

Descărcătorul la supratensiuni atmosferice SPD

Descărcătorul la supratensiuni atmosferice SPD este un dispozitiv care are rolul de a devia curentul de supratensiune generat de trăsnete sau de comutații de mare putere, care pot afecta rețeaua de utilizator. Aceste echipamente sunt folosite suplimentar față de siguranțele automate (disjunctor) care nu sunt proiectate pentru astfel de supratensiuni.

Principiul de funcționare al unui descărcător la supratensiuni atmosferice SPD

În condiții normale, când tensiunea din rețeaua electrică este sub tensiunea nominală a elementului de protecție, acesta se comportă ca un izolator, având o rezistență foarte mare. Astfel, nu se produce niciun curent prin elementul de protecție și niciun efect asupra echipamentelor conectate la rețea.

În condiții anormale, când tensiunea din rețeaua electrică depășește tensiunea de declanșare a elementului de protecție, acesta se comportă ca un conductor, având o rezistență foarte mică. Astfel, se produce un curent mare prin elementul de protecție, electrod (tarus) de împământare, care este deviat către pământ, reducând astfel tensiunea la nivelul echipamentelor conectate la rețea.

După ce supratensiunea a fost deviată, elementul de protecție revine la starea inițială de izolator, dacă nu a fost deteriorat sau suprasolicitat. În caz contrar, elementul de protecție rămâne în starea de conductor, producând un scurtcircuit în rețeaua electrică. În acest caz, elementul de separare intervine și deconectează elementul de protecție de rețea, pentru a evita alte daune sau pericole.

În orice situație, elementul de monitorizare indică starea elementului de protecție, prin diferite modalități de afișare, semnalizare sau transmisie. Astfel, utilizatorul poate să verifice dacă elementul de protecție funcționează corect sau dacă trebuie înlocuit sau reparat.

Comentarii

Nici o postare găsită

Adaugă o recenzie